Login op ROSA

Onze medewerkers

De Beestenboel is opgericht door Marion Cox. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. Eveneens is zij aanspreekpunt en draagt zij zorg over de dagelijkse gang van zaken.

Samen met een sterk team van gediplomeerde leidsters staat zij garant voor de opvang en verzorging van de kinderen. Doordat zij zelf op de werkvloer staat zijn de lijnen binnen de organisatie kort.

Uw kind is in de vertrouwde handen van enthousiaste en deskundige pedagogische medewerksters.

Bij "De Beestenboel" werken vaste leidsters, zoveel mogelijk in vaste groepen, die graag voor uw kind zorgen. Dit is van groot belang om vertrouwen, hechting en geborgenheid te bieden.

We werken met HBOers en MBOers. Verder zijn er enkele leidsters die de PABO hebben gevolgd en een leidster die de sportopleiding CIOS heeft afgerond. Bovendien hebben we een administratieve- en pedagogisch medewerker in dienst. De maaltijd wordt door een echte kok bereid. Samen zijn we een sterk team!

Kinderen gaan relaties aan met andere kinderen en met leidsters. Het ontstaan van die relaties wordt bevorderd door een wenperiode, individuele aandacht en door te werken met vaste leidsters. Voor wat betreft de leidster-kind ratio hanteren wij de eisen vermeld in de CAO Kinderopvang. Er wordt met veel plezier, enthousiasme en professionaliteit gewerkt binnen het team.

Bekijk onze medewerkers in het smoelenboek »