Login op ROSA

Copyright

Kinderdagverblijf De Beestenboel, handelend onder de naam Kinderdagverblijf De Beestenboel geeft zorgvuldige samengestelde, correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van Kinderdagverblijf De Beestenboel geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Kinderdagverblijf De Beestenboel geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van de site van Kinderdagverblijf De Beestenboel kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen.

Kinderdagverblijf De Beestenboel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van Kinderdagverblijf De Beestenboel is geheel vrijblijvend. Kinderdagverblijf De Beestenboel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de e-mail vraagfunctie op de website van Kinderdagverblijf De Beestenboel. Daarnaast behoudt Kinderdagverblijf De Beestenboel zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Colofon


Website ontwikkeling

Pixelplus Interactieve Media

Tekst en beeld

Kinderdagverblijf De Beestenboel