Login op ROSA

De oudercommissie

De gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid maakt samenwerking tussen ouders en organisatie noodzakelijk. Respect voor de mening van elkaar, cultuur en opvatting vormt de basis voor een goede samenwerking.

De leidsters staan altijd open voor vragen en of suggesties van ouders, en vinden een goede communicatie en betrokkenheid met de ouders erg belangrijk. Daarom is er een oudercommissie, samengesteld door enkele ouders, in het leven geroepen om een en ander met elkaar te delen om zo de kwaliteit te blijven waarborgen. Lopende zaken worden met elkaar besproken. Hierbij kunt u denken aan pedagogisch beleid, activiteiten en het maken van een nieuwsbrief.

U kunt contact opnemen met de oudercommissie via: oc@debeestenboel.nl.

Loes

Marlon (voorzitter)

Loes

Loes (secretaris)

Caroline

Caroline
(lid oudercommissie)

Elkske

Elkske
(lid oudercommissie)

Inge

Inge
(lid oudercommissie)

Vivian

Vivian
(lid oudercommissie)