Login op ROSA

VVE programma

(voor- en vroegschoolse educatie)

Wij vinden het belangrijk om uw kind te motiveren en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en het daarbij in waarde te laten. De leidsters geven de kinderen een stukje educatie mee, maar alles ademt een gewone, ongedwongen sfeer uit. Een rustige omgeving waarin uw kind zich in zijn eigen tempo optimaal kan ontwikkelen.

Aan de hand van thema’s, en al naar gelang de periode van het jaar, wordt de kinderen vanaf de peuterleeftijd een programma aangeboden om spelenderwijs in contact te komen met begrippen. In de groep worden de thema’s behandeld. Op deze manier worden de kinderen beter voorbereid op het basisonderwijs en worden eventuele achterstanden sneller geconstateerd. Wij hebben voor de methode van Puk en Ko gekozen. Spelen en leren gaan hand in hand!

Enkele kunstwerkjes gaan mee naar huis, echter veel knutselwerkjes worden verzameld in een plakboek. Mooie momenten van uw kind leggen wij vast op foto, deze foto’s krijgen ook een plaatsje in het plakboek. Als uw kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij het plakboek mee naar huis.