Login op ROSA

De verschillende locaties


De Beestenboel heeft verschillende locaties. De binnenruimtes zijn specifiek ingericht, rekening houdend met de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen uit de groep.
Deze locaties bieden een uitdagende, grote, besloten tuin, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen en leren.

We dagen de kinderen uit om met fantasie te spelen. Dit doen wij met zand, water, keien en houtblokken. Wij hebben een fietsroute slingerend door de gehele tuin. De kinderen kunnen klimmen tegen heuvels, de glijbaan naar beneden nemen of lekker rollend het heuveltje af, verstoppen achter struiken, springen in de plassen, ravotten op het gras. Kortom…tuinen met veel mogelijkheden!

Kinderdagverblijf de Beestenboel-Heisterhof (5 groepen)

De hoofdlocatie bevindt zich in de monumentale carré boerderij “Heisterhof”. Het bijzondere van deze mooie boerderij uit 1765 is, dat ze omringd wordt door bossen en weilanden met een prachtige natuur.

Ook hier krijgt uw kind aandacht en zorg in een gezellige huiselijke sfeer. Wij hebben gekozen voor een landelijke inrichting met kleuren die in het verlengde van de natuur liggen, die de kinderen aanspreekt en waar vol overgave plezier gemaakt kan worden.

Alle ruimtes zijn sfeervol ingericht met natuurlijke kleuren en beschikken over veel licht en ruimte waar naar hartenlust gespeeld en geknutseld kan worden. De aanwezige speelmaterialen prikkelen de fantasie en stimuleren de ontwikkeling van uw kind.

Op deze locatie is de oppervlakte van de tuin na de realisatie van het bijgebouw ruim verdubbeld. Vanuit de tuin kunnen we rechtstreeks het bos in lopen en dat doen we dagelijks!

Afhankelijk van de activiteiten kan afgeweken worden van het gebruik van de verschillende ruimtes. Dit geldt voor beide locaties. Vooral wanneer twee kinderen uit één gezin de Beestenboel bezoeken kan het af en toe voor de kinderen prettig zijn als ze samen met hun broertje/zusje kunnen spelen. Op dat moment is het toegestaan dat een kindje de stamgroep verlaat. Tevens kunnen er knutsel- of spelactiviteiten zijn waaraan de grootste baby's mee kunnen doen. Ook dan verlaat een kind onder begeleiding de stamgroep.

De leeftijd waarop een baby definitief naar de peutergroep gaat wordt individueel beoordeeld. Soms past een kindje wat eerder in de peutergroep en af en toe is het ook verstandig om een kind iets langer in de babygroep te laten. Dit wordt met u besproken. Bij deze keuze staat het belang van het kind centraal. Hij/zij moet zich prettig voelen. Kinderen zijn uniek.

Kinderdagverblijf de Beestenboel-Kloosterweg (2 groepen)

Eén locatie van De Beestenboel ligt aan de Kloosterweg, naast een functionerende melkveehouderij. Binnen in de ruime en sfeervolle vertrekken is een grote verscheidenheid aan speel- en ontwikkelingsmateriaal. Zo kunnen ze zichzelf spelenderwijs ontwikkelen in het tempo waarin ze zich prettig voelen.

Kinderdagverblijf de Beestenboel-Gasthuishof (3 groepen)

Gasthuishof ligt tegenover de hoofdlocatie. De locatie telt 3 groepen en een BSO.

De werkwijze en het beleid is op alle locaties hetzelfde.