Login op ROSA

Onze tarieven (BSO)

Het reguliere uurtarief per 1 september 2016 is € 6,85 per uur. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief keer het aantal uren per week. We houden een lange of een korte middag aan. Dit wordt omgerekend in een gemiddeld maandtarief op basis van 52 weken. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van flexibele opvang. Het tarief hiervoor is € 7,15 per uur. Uw kind incidenteel een extra dag laten komen behoort ook tot de mogelijkheden, mits er plaats is binnen de groep. U betaalt de uren achteraf. De kosten voor een extra dag zijn € 7,15 per uur.

De Beestenboel factureert de verschuldigde bedragen achteraf per kalendermaand. Het bedrag dat u maandelijks moet betalen wordt rond de 25e van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. U ontvangt maandelijks een nota.

Tijdens ziekte, vakantie, feestdagen of een ander verzuim van uw kind dient de ouderbijdrage doorbetaald te worden, om de plaats van uw kind te waarborgen.

Toelichting tarief

U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke dag(en) u van onze BSO gebruik zou willen maken. Dit geldt voor de schoolweken. Tijdens de schoolvakantieweken kunt u ook gebruik maken van deze dagen, echter met het verschil dat de kinderen de héle dag bij de BSO kunnen blijven zonder extra vergoeding. U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag, ongeacht of hier vakantiedagen in vallen of niet. Ook als uw kind niet komt, omdat u als gezin vakantie heeft, betaalt u maandelijks hetzelfde bedrag. Uiteindelijk zal dit voor u als ouders gunstiger uitvallen, dan dat u van 40 weken naschoolse opvang en enkele weken vakantieopvang (hele dag) gebruik maakt.

In het kort: 52 weken voor- en/of naschoolse opvang, waarbij de vakantieopvang en opvang tijdens de door de school bepaalde jaarlijkse studiedagen inbegrepen is.

Landelijk Register Kinderopvang (vanaf 05-09-2016)

Buitenschoolse opvang de Beestenboel is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang.
Wanneer u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen, heeft u onderstaand nummer nodig. locatie Gasthuishof (BSO), Straat 20, 6042 KV Roermond: 156331068